+977 025-560478 / 560479

Students Code of [email protected]

 • विद्यालयले तोकेको समय मा आवतजावत गर्ने |
 • विद्यालयले तोकेको पोशाकमा आउने |
 • विद्यालय परिसर भित्र अनिवार्य अंग्रेजी भाषा बोल्ने र त्यसको प्रयोग बढाउनुपर्ने |
 • विद्यालयमा अनधिकृत (मोबाइल, सिडी पल्येर, मुजिक प्लयेर, पेन ड्राइभ जस्ता) समिग्री शिक्षकको परामर्श बिना नल्याउने |
 • शिक्षकको अनुमतिबिना नलिई प्रार्थनामा अनुपस्थित नहुने |
 • अभिभावकको सुचनाबिना विद्यालयमा अनुपस्थि नहुने |
 • बिरामीभयर वा कुनेकारणले अनुपस्थित रहेमा विद्यालय आएको दिने अभिवावाको हस्ताक्षरयुक्त आफ्ने हस्तलिपिमा निवेदन ल्याउने |
 • कक्षाकोठा र स्कूल प्रांगण मा फोहर नफ्यालने र संधै डस्टबिनको प्रयोग अनिवार्य रुपले गर्ने |
 •   प्रदुषणयुक्त प्लास्टिकका सामीग्री प्रयोग नगर्ने |
 • कपाल (छात्रहरू) तथा नङ्ग अनिवार्य रुपले काट्ने |
 • कपाल , नङ्ग तथा शरीरमा कित्रिम रंग न्लागुउने |
 • शरीर , लुगा, किताब र कापीका सर-सफाईमा संधे विशेष ध्यान पुगाउने |
 • विद्यालय परिसर र विद्यालय पोशाकमा हुल-हुज्जत नगर्ने |
 • बिना अनुमति कसैको कुनै समान नलिने |
 • विद्यालयको वा अरुकसेको पनि भोतिक क्षति हुने कुनै कार्य नगर्ने
 • कसैको कुनै समान पाएमा विद्यालयमा जिम्मा लागउने |
 • आफुभन्दा साना विद्यार्थीलाई माया एवं सहयोग गर्ने र ठुला विद्यार्थीलाई आदर गर्ने |
 • साथीहरुकोबीच मा सहयोग र सद्भाव बृधि गर्ने |
 • शिक्षकको निर्देशन अनुसार कक्षाकार्य तथा गृहकार्य पुरागर्ने |
 •  कक्षाकोठामा बाधापुग्ने गरि गफ नगर्ने |
 • प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्युटर र खेलसमिग्री प्रयोगगर्दा समानको जतन र हिफाजत गर्ने |
 • प्रार्थनाअघि वा पछि र  अन्य समयमा पनि कक्षाकोठामा पस्दा वा निक्लिंदा पंक्तिबद्धता को नियम पालना गर्ने |
 • कसैको प्राकृतिक वा आर्थिक अवस्थालाई विषयबनाएर अपमानजनक वयव्हार नगर्ने |
 • विद्यालय वा अरुकसैको भोतिक सामान क्षतिगरेमा वा  त्यस्ता कार्यमा संलग्नता रहेको प्रमाणित भएमा उक्त्तसामानको मूल्य बराबर क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने |
 • मनपरी वा छाडा शब्द नबोल्ने |